Jaunimo centro mobilaus darbo komandos pažintis su Subačiaus bendruomene

MOBILUS DARBAS SU JAUNIMU❗️❗️
Pirmadienį (gegužės 16 d.) Kupiškio jaunimo centras iniciavo tarpinstitucinį susitikimą su Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio kultūros darbuotojais ir Subačiaus seniūnijos atstovais. Susitikimo metu aptartos mobiliojo darbo su jaunimu įgyvendinimo
ir socialinės įtraukties didinimo galimybės, pristatytos naujos jaunimo centro mobiliojo darbo su jaunimu darbuotojos, domėtasi partnerių lūkesčiais ir vykdomomis veiklomis.
Taip pat buvo susitikta su vietos jaunimu, kuriems darbuotojos prisistatė ir kvietė įsitraukti į Kupiškio jaunimo centro organizuojamas veiklas ir teikiamas paslaugas jaunimui.
P.S. per vėlai sugalvojome įsiamžinti, trūksta seniūnės Laisvos, kurią išleidome rūpintis seniūnijos reikalais. 🙂

Parašykite komentarą