NVŠ programos 2016-2017 m.

Programos tikslas – padėti mokiniams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą. Pažinti ir vertinti tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suvokti save kaip savo šalies kultūros puoselėtoją, ugdytis pagarbą ir pasididžiavimą ja.

Dalyviai – 14-19 m. mokiniai. Programos įgyvendinimo metu mokiniai susipažino su Lietuvos regionų ir Kupiškio krašto kulinariniu paveldu, išmoko gaminti kultūrinio paveldo valgius, susipažino su kalendorinių ir agrarinių švenčių tradicijomis ir papročiais būdingais konkrečiam Lietuvos regionui. Lietuvos kultūrinio maiso paveldo programos metu buvo bendradarbiaujama su Kupiškio r. savivaldybės kultūros įstaigomis.

Programą vykdė Edita Vaitiekūnienė