„MOBILIAI 2020“

Kupiškio jaunimo centras vykdo mobiliojo darbo su jaunimu projektą „MOBILIAI 2020“, kurį finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie SADM. Finansuotina suma – 12 000 eurų. 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jaunimo, gyvenančio kaimiškose vietovėse, laisvalaikio užimtumo didinimui, saviugdos skatinimui, socialinės integracijos didinimui ir įgalinimui į vietos bendruomenėse vykstančius procesus. 

Projektu bus siekiama įtraukti 14-29 m. jaunus žmones turiningai leisti laisvalaikį, susirasti mėgstamą veiklą, bendrauti, dalyvauti saviugdos ir pažinimo procesuose. Projekto dalyviai mokysis išgryninti idėjas, kurti iniciatyvas, jas įgyvendinti ir megzti teigiamą santykį su juos supančia aplinka, bendruomene.

 Tikslinė grupė 14-29 m. jaunimas gyvenantis kaimiškose vietovėse, patiriantis socialinę atskirtį, socialiai neaktyvus, neturintis ir nežinantis kaip turiningai leisti, organizuotis laisvalaikį, ieškantys pagalbos, palaikymo. Projekto vykdymo vietovės: Rudilių k. (Noriūnų sen.), Subačius (Subačiaus sen.), Skapiškio mstl. (Skapiškio sen.), Šimonių mstl. (Šimonių sen.).