NVŠ programos 2015-2016 m.

Programos tikslas – suteikti prasmingos veiklos ir sudaryti saugaus turiningo laisvalaikio galimybes,  padėti realizuoti save ir integruotis į socialinę aplinką taikant įvairius mokymosi metodus.

Dalyviai – 14-19 m. mokiniai. Programos metu jaunuoliai susipažino su savanoryste, jos galimybėmis. Dalyvavo įvairiose kūrybinėse veiklose, buvo organizuojamos pažintinės išvykos, įgyvendino socialines idėjas, prisidėjo prie socialinių iniciatyvų įgyvendinimo.

Programą vykdė Rimantė Bražytė.