„4 ŽINGSNIAI“

Projektas „4 ŽINGSNIAI“ skirtas 14-29 m. mažiau motyvuotam, mažiau sėkmingam ir mažiau galimybių turinčiam bei patiriančiam socialinę atskirtį jaunimui. Projekto tikslas – sukurti erdvę jaunimui, skatinančią veikti, motyvuojančią įsitraukti į savirealizacijos, poreikių tenkinimo ir saviugdos bei pažinimo procesus. Projektas suskirstytas į 4 žingsnius, kuriuos atspindi išsikelti uždaviniai (1. Sudaryti sąlygas ir įtraukti mažiau galimybių turintį, socialinę atskirtį patiriantį jaunimą į prasmingas savirealizacijos veiklas bei saviugdos ir pažinimo procesus saugiai leisti laisvalaikį, įgyti verslumo ir darbo rinkai reikalingų įgūdžių. 2.Sudaryti galimybę jaunimo socialinių paslaugų plėtrai atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir problemas. 3. Ugdyti darbuotojų kompetencijas siekiant kokybiškai dirbti atvirą darbą su jaunimu. 4.Vystyti glaudų bendradarbiavimą su Ukmergės, Molėtų, Rokiškio ir Biržų atvirais jaunimo centrais skatinant centrų bendruomenes dalintis patirtimi ir mokytis vieni iš kitų.) Įgyvendinant kiekvieną uždavinį vyks veiklos orientuotos į kiekvieno uždavinio įgyvendinimą.

Šio projekto veiklos bus skirtos jaunuoliams siekiant sudaryti sąlygas įtraukti jaunus žmones į juos dominančias veiklas, saviugdos ir pažinimo procesus kur galės save realizuoti ir saugiai leisti laisvalaikį.

Projekto veiklas sudarys: saugus laisvalaikis (stalo tenisas, pulas, laipiojimo sienelė, didžėjavimas, savanorystė, ugnies žongliravimas, stalo žaidimai, NVŠ programos, maisto gaminimas, Jaunimo TV kūrybinės veiklos), jaunimo inicijuotos veiklos, konsultacijos, mokymai, patyriminiai žygiai, diskusijos, susitikimai su žinomais žmonėmis, grupinės veiklos ir workshop‘ai, bendradarbiavimas su AJC, palydėjimas, individualus darbas su jaunimu, susitikimai su verslo atstovais, susipažinimas su profesinės mokyklos mokymo programomis, LT užimtumo tarnybos ir Jaunimo darbo centro teikiamomis paslaugomis ir jaunimo įsidarbinimo galimybėmis ir t.t.

Tikėtina, kad įgyvendinus projekto veiklas bus sukurta pridėtinė vertė: 1. Jaunuolių pritraukimas į Kupiškio jaunimo centrą; 2. Socialiai neaktyvūs jaunuoliai integruosis į švietimo sistemą arba darbo rinką; 3. Jaunuoliai atras mėgiamas laisvalaikio veiklas, įgis įgūdžių ir elgsis socialiai atsakingiau, atsisakys priklausomybių; 4. Centro darbuotojai dirbs kokybiškiau, bus labiau motyvuoti. 5. Komandinis darbas, mokymai ir bendradarbiavimas su AJC skatins jaunuolius inicijuoti, galbūt net rengti projektines paraiškas.