APIE MUS

Kupiškio jaunimo centras – atviras kiekvienam jaunam žmogui. Čia laukiami visi, kurie turi idėjų, kurie nori įdomiai praleisti savo laisvalaikį, kurie nori tiesiog išgerti arbatos ir pasikalbėti. Jaunimo centre bendraminčiai pagal savo pomėgius dažniausiai buriasi į grupes, inicijuoja veiklas, įgyvendina projektus, smagiai leidžia laiką. Žinoma, prie jau esančių jaunimo grupių gali prisijungti kiekvienas norintis! Taip pat laukiame tų, kurie turi savo idėjų.

TIKSLAI:

vizija

Jaunimo centro vizija: Atviras jaunimo centras – įstaiga veikianti kultūrinėje, socialinėje ir neformaliojo vaikų švietimo srityse, atvira ir saugi erdvė, atitinkanti jaunimo poreikius ir pritaikyta atviram darbui su jaunimu ir jaunimo veiklai.

 

misija

Jaunimo centro misija: atviras, daugiafunkcis jaunimo užimtumo ir saviraiškos centras, vykdantis atvirą, mobilųjį ir skaitmeninį darbą su jaunimu, atitinkantis jauno žmogaus poreikius, padedantis stiprinti jaunimo motyvaciją ir įgalinantis jauną žmogų veikti bei aktyviai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, telkiantis dalyvauti sprendžiant jaunimo saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo problemas.