Neformalusis vaikų švietimas

Neformalusis vaikų švietimas NVŠ

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS NVŠ Kupiškio jaunimo centras 2015-2021 m. vykdė neformaliojo vaikų švietimo programas (NVŠ). Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Programų dalyviai buvo 13-19 metų jaunuoliai. (Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.)