NVŠ programos 2017-2018 m.

Programos tikslas – ugdyti jaunuolių dalykines ir bendrąsias kompetencijas išmokstant didžėjavimo ir renginių įgarsinimo subtilybių.Dalyviai 14-19 m. jaunimas.

Programos trukmė 9 mėnesiai. Jos metu programos dalyviai išmoko groti su profesionalia didžėjų garso įranga, mokėsi organizuoti diskotekas bei įgarsinti Kupiškio jaunimo centro organizuojamus renginius. Dalyviai, kurie lankė užsiėmimus antrus metus – tobulino turimus gebėjimus ir ugdėsi socialines, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, pažinimo bei asmenines kompetencijas kaip ir programos naujokai. NVŠ programos Kupiškio jaunimo centro didžėjai dalyviai taip pat turėjo galimybę prisidėti prie Kupiškio jaunimo centro ir Kupiškio mieste organizuojamų renginių, meno festivalio „Stichijos“ organizavimo.

Programą vykdė Paulius Remeikis, Edita Vaitiekūnienė, Živilė Rinkevičiūtė