NVŠ programos 2017-2018 m. — 2018-2019 m. — 2019-2020 m.

Programos tikslas – pažinti įvairių pasaulio virtuvių tradicijas

Dalyviai – 14-19 m. Programos trukmė – 9 mėn. Ji buvo skirta Kupiškio jaunimo centrą lankančiam jaunimui. Atsižvelgiant į tai, kad jaunimui patiko gaminti, domėjosi kulinarija, todėl centro darbuotojai stengėsi atliepti poreikius ir vedė kulinarinius užsiėmimus, kulinarines popietes bei parengė šią programą. Siekiant, kad susidomėjimas ir motyvacija nedingtų, jaunimas tobulintų turimus ir įgytų naujus įgūdžius bei žinias, susipažintų su įvairių šalių virtuve, tradicijomis  buvo teikiama NVŠ programa „Pasaulio virtuvė“. Įgyvendinant programos tikslą ir uždavinius jaunimui buvo skiriamos individualios grupinės užduotys pagal komandinio darbo principus, taip pat buvo ugdomos bendrosios ir esminės dalykinės kompetencijos. Pastebėtina, kad šiai jaunuolių kartai buvo priimtinesnės modernios veiklos, užsiėmimai susiję su IT, todėl NVŠ programoje netrūko ir IT sprendimų, numatytų veiklų įgyvendinime.

Programą vykdė Edita Vaitiekūnienė, Živilė Rinkevičiūtė