NVŠ programos 2016-2017 m. — 2017-2018 m. — 2018-2019 m.

Programos tikslas – ugdyti atsakingus ir estetinį pojūtį turinčius jaunus kūrėjus

, suteikiant jiems plačias išraiškos ir kūrybos galimybes, stiprinti jaunuolių kompetencijas menų srityje, ugdant kūrybiškumą, empatiją ir kitas teigiamas savybes bei meninius įgūdžius padėsiančius siekti tikslų gyvenime.

Dalyviai – 15-19 m. Užsiėmimų metu buvo mokomasi išlaisvinti kūrybinę fantaziją, atrasti savitą stilių, akademinio piešimo pagrindų (kurie labai reikalingi stojant į menų krypties studijas), dizaino pagrindų, kompozicijos. Mokiniai taip pat mokėsi praktinio piešimo, aplinkos stebėjimo, analizavimo ir mokėsi pastebėtus, trimačius, dalykus perteikti dvimatėje erdvėje. Taip pat išbandė įvairias netradicines piešimo ir kūrybos technikas, piešimo stilistikas. Išbandė senąsias tradicines Lietuvių liaudies menines technikas (pvz: senovinis margučių marginimas).

Programą vykdė Marius Skrupskis